Besinningshelger hösten 2016 - kontroll av lediga platser

Besinningshelgen startar på fredag kl 18:00 och slutar på söndag efter lunch ca 13:30.


ERROR IN: select valpersonalizza from personalizza where idpersonalizza = 'campi_pers_comm' and idutente = '1'
1146: Table 'vadstena_kloste.boka214__personalizza' doesn't exist

ERROR IN: select * from personalizza where idpersonalizza = 'campi_pers_cliente' and idutente = '1'
1146: Table 'vadstena_kloste.boka214__personalizza' doesn't exist

ERROR IN: select idutenti from utenti where nome_utente = 'jmsadmin'
1146: Table 'vadstena_kloste.boka214__utenti' doesn't exist

ERROR IN: select datafine from periodi2016 where datafine > '2016-11-20' order by idperiodi
1146: Table 'vadstena_kloste.boka214__periodi2016' doesn't exist

ERROR IN: select idperiodi from periodi2016 where datafine = '2016-11-20'
1146: Table 'vadstena_kloste.boka214__periodi2016' doesn't exist

ERROR IN: select idperiodi from periodi2016 where datafine = '2016-11-19'
1146: Table 'vadstena_kloste.boka214__periodi2016' doesn't exist
Kontrollera tillgänglighet
ERROR IN: select idperiodi from periodi2016 where datainizio <= '2017-02-19' and datafine > '2017-02-19'
1146: Table 'vadstena_kloste.boka214__periodi2016' doesn't exist

ERROR IN: select * from ntariffe2016 where idntariffe < '11' order by idntariffe
1146: Table 'vadstena_kloste.boka214__ntariffe2016' doesn't exist

ERROR IN: select * from ntariffe2016 where idntariffe > 10 and nomecostoagg != '' and mostra_ca LIKE BINARY 's%' order by tipo_ca, idntariffe
1146: Table 'vadstena_kloste.boka214__ntariffe2016' doesn't exist
från till
för standard: .


Info om formulär

För Dig som väljer att komma redan på torsdagen:
Info om extra natt

Powered by HotelDruid booking software